Header image
 Ett samarbete mellan Omkonst och Konsten
design leif mattsson                           
1
1
1
 
 

Samarbetspartner

Omkonst

Nättidskriften Omkonst, som startades 2002, är ett redaktionellt forum för främst konstkritik som drivs av konstnärer. Recensionsverksamheten sköts av redaktionen i samarbete med ett nätverk av kritiker. Dessa är verksamma som konstnärer eller har en bakgrund kopplad till konstnärlig verksamhet. Redaktionen samt flera av de övriga skribenterna är medlemmar i Svenska Konstkritikersamfundet. Tidskriften uppdateras minst en gång i veckan.

Omkonst uppbär tidskriftsstöd från Statens Kulturråd. Tidskriften är i övrigt annonsfinasierad. Stöd från Open Critic går till konstkritikernas arvoden.

Läs mer på hemsidan för Omkonst

 

Konsten.net

Konsten, som startades 1998, är ett elektroniskt nyhetsbrev om samtidskonsten, helt på svenska för en svensk publik. Konsten har ambitionen att erbjuda kommentarer till dagens konst ur en nisch belägen någonstans mellan dagstidningarnas rapportering och konsttidskrifterna.
Konsten publiceras inte nummer för nummer som en elektronisk tidskrift. Materialet uppdateras kontinuerligt, vilket innebär att det lönar sig att besöka sidorna ofta.

Konsten uppbär tidskriftsstöd från Statens Kulturråd. Tidskriften är i övrigt annonsfinasierad. Stöd från Open Critic går till konstkritikernas arvoden.

Läs mer på hemsidan för Konsten

 

 

 
 
     

© Copyright Open Critic / Öppen Kritik 2015. Texter, bilder, ljudupptagningar och videoinspelningar är skyddade enligt lagen om upphovsmannarätt