Header image
 Ett samarbete mellan Omkonst och Konsten
design leif mattsson                           
1
1
1
 
 

Open Critic – en ideell förening för främjande av konstkritik


Open Critic har tillkommit på initiativ av de båda nättidskrifterna Omkonst och Konsten.

Styrelsen
Olle Granath, ordförande
Ann-Sofie Mattson (Förvaltnings AB Sydholmarna)
Bo Andersson (vd Stockholm Chartering)
Susanna Slöör (I redaktionen för Omkonst samt ständig sekreterare i Konstakademien)
Anders Olofsson (Redaktör för Konsten.net och Konstperspektiv)

Föreningens syfte är att utveckla och vitalisera samtalet om konsten samt konstkritiken. Profilevenemanget är ”Öppen kritik” där kritiker recenserar aktuella konstutställningar direkt inför publik vid fyra tillfällen per år. Medlemmar får fritt tillträde till Öppen kritik samt ett exklusivt mejlbaserat nyhetsbrev fyra gånger per år. Redaktionerna för Omkonst och Konsten ansvarar växelvis för innehållet.

Open Critic är ett initiativ som är tänkt att uppmuntra privatpersoner, företag och andra föreningar att lämna frivilliga bidrag för att utveckla ett angeläget och öppet samtal om konsten. Föreningen är tänkt att vara en stomme i nättidskrifternas finansiering, utöver annonsintäkter och offentligt stöd.

Nättidskrifterna Omkonst och Konsten kommer som ett led i en viktig bildningsverksamhet även i fortsättningen att vara fritt tillgängliga för sina läsekretsar på nätet.

Medlemsavgifter och övriga frivilliga medel som ställs till föreningens förfogande kommer att användas till att arvodera de båda nättidskrifternas skribenter. Styrelsen föreslår därutöver årsmötet årligen ett program för att främja annan angelägen verksamhet för att uppmuntra en kvalificerad konstkritik i allmänhet. Det kan handla om utgivning av böcker med konstessäer, pris till årets konstkritiker och annan seminarieverksamhet.

 

 
 
     

© Copyright Open Critic / Öppen Kritik 2015. Texter, bilder, ljudupptagningar och videoinspelningar är skyddade enligt lagen om upphovsmannarätt