Header image
 Ett samarbete mellan Omkonst och Konsten
design leif mattsson                           
1
1
1
 
 

Bli medlem nu


För 200 kr per år får medlemmar fritt tillträde till Öppen kritiks arrangemang. Redaktionerna för Omkonst och Konsten ansvarar växelvis för innehållet i arrangemangen.

Medlemsavgiften insättes på pg 52 89 48-3
OBS! Ange namn, adress samt mejladress.

Medlemskort skickas ut i god tid innan nästkommande evenemang.

För gruppmedlemskap och specialaktiviteter var god kontakta info@opencritic.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     

© Copyright Open Critic / Öppen Kritik 2015. Texter, bilder, ljudupptagningar och videoinspelningar är skyddade enligt lagen om upphovsmannarätt